Thống kê xổ số Miền Bắc

Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc chuyên sâu

Xem thống kê

10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
9215 lần
1413 lần
1013 lần
749 lần
618 lần
Cặp sốXuất hiện
098 lần
358 lần
178 lần
998 lần
868 lần

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
260 lần
280 lần
240 lần
670 lần
700 lần
Cặp sốXuất hiện
680 lần
530 lần
320 lần
400 lần
410 lần

10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)

Cặp sốSố ngày gan
779 ngày
639 ngày
489 ngày
479 ngày
469 ngày
Cặp sốSố ngày gan
389 ngày
229 ngày
189 ngày
129 ngày
009 ngày

Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)

Cặp sốSố ngày liên tiếp
958 ngày
928 ngày
748 ngày
178 ngày
998 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
207 ngày
437 ngày
617 ngày
947 ngày
867 ngày

Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất

Số cuối ĐBSố ngày gan
489 ngày
948 ngày
922 ngày
981 ngày
640 ngày
Số cuối ĐBSố ngày gan

Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)

Tổng ĐBSố ngày gan
29 ngày
38 ngày
12 ngày
71 ngày
00 ngày
Tổng ĐBSố ngày gan
90 ngày
80 ngày
60 ngày
50 ngày
40 ngày

Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 016 lần
Đầu 145 lần
Đầu 220 lần
Đầu 330 lần
Đầu 415 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 523 lần
Đầu 625 lần
Đầu 720 lần
Đầu 829 lần
Đầu 947 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 035 lần
Đuôi 119 lần
Đuôi 220 lần
Đuôi 318 lần
Đuôi 449 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 529 lần
Đuôi 628 lần
Đuôi 722 lần
Đuôi 821 lần
Đuôi 929 lần

2 số cuối giải đặc biệt về 64, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
8-2-2023 88864 - 9-2-2023
26-1-2023 34164 72859 27-1-2023
16-7-2022 77064 66327 17-7-2022
19-4-2022 78864 58953 20-4-2022
14-4-2022 96764 54045 15-4-2022
13-4-2022 76864 96764 14-4-2022
19-2-2022 92264 88182 20-2-2022
2-9-2021 77764 11660 3-9-2021
13-5-2021 68664 81047 14-5-2021
22-1-2021 09264 57860 23-1-2021
9-1-2021 82064 48146 10-1-2021
28-11-2020 10764 83669 29-11-2020
24-11-2020 52664 72036 25-11-2020
30-5-2020 59964 83834 31-5-2020
14-1-2020 32164 26710 15-1-2020
30-9-2019 91964 19515 1-10-2019
26-5-2019 90064 09247 27-5-2019
20-5-2019 43464 04934 21-5-2019
7-4-2019 98764 37110 8-4-2019
6-9-2018 00964 49197 7-9-2018
17-6-2018 83564 86133 18-6-2018
7-5-2018 85664 35876 8-5-2018
17-4-2018 83064 73822 18-4-2018
13-1-2018 04264 45021 14-1-2018
6-12-2017 02564 08953 7-12-2017
25-7-2017 97164 79967 26-7-2017
21-7-2017 20464 05281 22-7-2017
24-5-2016 91964 49604 25-5-2016
27-4-2016 90964 95627 28-4-2016
14-4-2015 11164 85815 15-4-2015
3-1-2015 41864 91713 4-1-2015
20-8-2014 21864 96929 21-8-2014
23-7-2014 50864 40887 24-7-2014
19-2-2014 31764 76356 20-2-2014
25-10-2013 87864 72845 26-10-2013
10-1-2013 43764 94789 11-1-2013
10-10-2012 61164 65557 11-10-2012
8-4-2012 45564 57148 9-4-2012
31-10-2011 10064 12232 1-11-2011
23-9-2011 27664 92365 24-9-2011
3-6-2011 55164 80053 4-6-2011
11-4-2011 73964 29261 12-4-2011
30-9-2010 96964 44023 1-10-2010
26-3-2010 04564 54438 27-3-2010
24-3-2010 21664 46289 25-3-2010
7-3-2010 16764 44974 8-3-2010

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Ngày xưa Ngày Giải Đặc Biệt
Năm 2022 9-2-2022 35498
Năm 2021 9-2-2021 38792
Năm 2020 9-2-2020 60347
Năm 2019 9-2-2019 65826
Năm 2018 9-2-2018 18625
Năm 2017 9-2-2017 66681
Năm 2015 9-2-2015 69006
Năm 2014 9-2-2014 05148
Năm 2012 9-2-2012 19590
Năm 2011 9-2-2011 79899
Năm 2010 9-2-2010 58358
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers