Kết quả xổ số miền nam Thứ 3

Xổ số Miền Nam ngày 31/1/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
38
12
79
G7
429
681
762
G6
7765
5098
7390
4409
2363
8962
0772
0671
0899
G5
6073
4549
5478
G4
66115
17862
13195
69122
63078
57009
49119
55361
36357
45001
74609
74031
63124
78477
00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420
G3
58734
61746
64475
58055
92687
40556
G2
23548
45999
46410
G1
90397
01558
87280
ĐB
598862
566289
003053
Phóng to
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 , 9 , 1, 9, 9 , 9
1 5, 9 2 0, 8
2 2, 9 4 0, 4
3 4, 8 1
4 6, 8 9 1
5 5, 7 3, 6
6 2, 2, 5 1, 2, 3 2
7 3, 8 5, 7 1, 2, 8, 9
8 1, 9 7
9 0, 5, 8 9 5, 6, 9

Xổ số Miền Nam ngày 24/1/2023

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8
71
40
75
G7
977
980
860
G6
1769
1374
4077
1438
1790
2135
2172
2192
5865
G5
6487
7863
3128
G4
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
G3
97224
97921
08989
24510
53530
59288
G2
40848
68746
56839
G1
42081
19888
50420
ĐB
368280
831255
790795
Phóng to
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0
1 3 0, 3, 7 9, 9
2 1, 4 8
3 7, 8 0, 5, 8 0, 7, 9
4 8 0, 6 6, 9
5 0, 2, 3, 5
6 1, 9 3 0, 3, 5
7 1, 2, 4, 7, 7 2, 5
8 0, 7 0, 7, 9 8
9 4, 8 0 2, 5, 5

Xổ số Miền Nam ngày 17/1/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
85
83
97
G7
566
213
479
G6
0232
8908
3577
4613
3754
7479
1348
4390
9999
G5
3530
6487
8976
G4
45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414
01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
G3
10925
59433
29637
94124
89076
61180
G2
06292
39555
59798
G1
69119
90950
85446
ĐB
893450
171253
364533
Phóng to
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 , 8, 9 , 6, 9
1 4, 6, 8 3, 3
2 5 0, 4
3 0, 0, 2, 3 7 0, 3, 5, 7
4 7 1 8
5 0 1, 3, 4, 5
6 6 5 7
7 7 9 4, 6, 6, 7, 9
8 5 3, 7 0
9 0, 2 5 0, 6, 7, 8, 9

Xổ số Miền Nam ngày 10/1/2023

Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G8
48
27
07
G7
626
387
215
G6
5027
7968
9860
9093
2536
7257
7434
0142
1830
G5
0376
3097
6478
G4
93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437
66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
G3
02246
43830
08277
16083
50121
66796
G2
37138
56422
76707
G1
59176
64246
27884
ĐB
686404
409362
978673
Phóng to
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 , 4, 5 , 0, 2, 7, 7
1 7 5
2 6, 7 2, 4, 7, 7 1
3 0, 7, 8, 8 6, 9 0, 4
4 6, 8 6 2, 7
5 0 7
6 0, 8 2
7 3, 6 3, 7, 7 3, 8
8 0 3, 7 6, 7
9 3, 7, 9 0, 6, 8

Xổ số Miền Nam ngày 3/1/2023

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8
41
08
93
G7
180
422
108
G6
2482
3860
2674
7063
3412
8728
1826
9908
2235
G5
9985
9619
6489
G4
20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388
39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326
85641
55685
77578
03739
01920
74957
64331
G3
28564
93789
04044
72042
53875
78573
G2
49082
40483
47240
G1
37749
05222
33388
ĐB
558222
144979
045594
Phóng to
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 , 7, 8 , 8, 8
1 0, 4 1, 2, 9
2 2 2, 4, 5, 6, 8 0, 6
3 6 1, 5, 9
4 1 2, 4 0, 1
5 0, 1 7
6 0, 4 3, 3
7 3, 4, 6 9 3, 5, 8
8 0, 2, 2, 5, 8, 9 3 5, 9
9 3, 4

Sổ Kết Quả Miền Nam

XSMN 90 ngày

XSMN 160 ngày

XSMN 300 ngày

XSMN 400 ngày

XSMN 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers