Kết quả xổ số miền nam Thứ 5

Xổ số Miền Nam ngày 25/5/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
19
19
41
G7
370
440
780
G6
9350
8422
4712
8265
9434
0788
9621
0423
7052
G5
6386
2013
7721
G4
76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851
39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864
40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897
G3
86232
57972
10484
99396
61741
70097
G2
07693
29317
36669
G1
62495
37631
21098
ĐB
976172
469636
564864
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 9 , 2, 9
1 2, 9 3, 7, 9
2 2 1, 1, 3
3 0, 2 4, 6, 6 8
4 0, 6, 6, 7 1, 1
5 0, 0, 1, 3 1, 6 2, 8
6 9 4, 5 1, 4, 5, 9
7 0, 2, 2
8 0, 6 4, 8 0
9 3 6 7, 7

Xổ số Miền Nam ngày 18/5/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
23
17
34
G7
937
702
424
G6
7858
8481
4320
7173
7300
5070
2238
5327
5318
G5
3359
2860
1187
G4
10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004
35788
76348
16348
24578
95559
52518
17580
01373
46870
78950
62197
99476
74192
62034
G3
33524
13895
90454
36437
07744
05682
G2
50030
50528
31499
G1
15996
77078
13194
ĐB
745698
923678
348200
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 4 , 0, 2 , 0
1 5 7, 8 8
2 0, 0, 3, 4 8 4, 7
3 0, 7 7 4, 4, 8
4 0 8, 8 4
5 8, 9 4, 9 0
6 0
7 6, 7, 9 0, 3, 8, 8 0, 3, 6
8 1 0, 8 2, 7
9 5, 8 2, 7, 9

Xổ số Miền Nam ngày 11/5/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
25
39
38
G7
573
403
170
G6
4719
1821
2747
3594
0364
2262
0124
7530
6930
G5
0487
3853
8904
G4
21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705
69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482
95206
19010
98713
91167
70049
21875
51495
G3
86496
50157
88532
11413
03599
03241
G2
91935
56595
51418
G1
02541
02052
69860
ĐB
379134
327646
849542
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 5 , 3, 3, 5 , 4, 6
1 4, 9 3, 5 0, 3, 8
2 1, 2, 5, 9 4
3 0, 4, 5 2, 9 0, 0, 8
4 7 6 1, 2, 9
5 7 3
6 2, 4 7
7 3 3 0, 5
8 7, 9 2
9 6, 8 1, 4, 5, 5 5, 9

Xổ số Miền Nam ngày 4/5/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
48
05
10
G7
893
039
739
G6
1782
5641
4847
9005
5498
8253
7926
8289
7558
G5
1158
5340
9239
G4
44362
58382
04042
11203
83907
32425
84725
68341
65201
03667
15095
66706
30776
19575
02769
22324
42523
40672
57841
47223
18709
G3
86532
30008
77939
26442
17527
65201
G2
51315
81737
40012
G1
50802
34190
44432
ĐB
009170
423062
175995
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 3, 7, 8 , 1, 5, 5, 6 , 1, 9
1 5 0, 2
2 5, 5 3, 3, 4, 6, 7
3 2 7, 9, 9 9, 9
4 1, 2, 7, 8 0, 1, 2 1
5 8 3 8
6 2 2, 7 9
7 0 5, 6 2
8 2, 2 9
9 3 5, 8 5

Xổ số Miền Nam ngày 27/4/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
78
12
08
G7
907
141
252
G6
8608
8930
4844
5213
0945
1843
2003
5546
9755
G5
6288
3592
9890
G4
12350
76586
70624
94570
23936
01401
36442
75123
77862
33940
20667
95955
97346
12584
17827
76525
55071
74609
41461
75590
55846
G3
85271
26487
01202
29722
33518
83903
G2
04016
43010
11573
G1
51826
85802
76162
ĐB
509705
587977
714995
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 1, 5, 7, 8 , 2 , 3, 3, 8, 9
1 6 0, 2, 3 8
2 4 2, 3 5, 7
3 0, 6
4 2, 4 0, 1, 3, 5, 6 6, 6
5 0 5 2, 5
6 2, 7 1
7 0, 1, 8 7 1, 3
8 6, 7, 8 4
9 2 0, 0, 5

Sổ Kết Quả Miền Nam

XSMN 90 ngày

XSMN 160 ngày

XSMN 300 ngày

XSMN 400 ngày

XSMN 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers