Kết quả xổ số miền nam Thứ 6

Xổ số Miền Nam ngày 27/1/2023

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
76
26
98
G7
599
345
978
G6
1731
0234
3585
1773
4197
8002
9228
3053
9514
G5
0901
0110
2694
G4
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
G3
54981
15530
80135
79713
14392
45874
G2
64773
02248
80817
G1
45249
99482
81031
ĐB
743731
723196
528265
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 1, 2 , 2, 3
1 0, 3, 7 4, 7
2 9 6 8
3 0, 1, 1, 4 5
4 1, 1, 5, 8 4, 5, 7
5 1, 2 6, 7 2, 3, 7
6 6 5, 5
7 3, 4, 6 3 4, 5, 8
8 1, 5, 6 4
9 9 6, 7 2, 4, 8

Xổ số Miền Nam ngày 20/1/2023

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
85
29
22
G7
572
238
937
G6
1335
7712
6775
3233
2187
5313
0242
9428
3402
G5
3439
4394
3045
G4
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
G3
49008
60352
31406
10873
66040
73912
G2
50882
19553
27479
G1
14190
00801
32367
ĐB
315368
622760
293317
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 8 , 6 , 2
1 2 3 2, 7
2 3 2, 9 2, 8
3 4, 5, 9 0, 3, 8 6, 7
4 1, 2 5 0, 0, 2, 5
5 2 1, 1, 3 2
6 2, 8 0, 7 1
7 2, 5 3, 5 9
8 2, 5, 8 7 1, 4, 8
9 3 4

Xổ số Miền Nam ngày 13/1/2023

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
58
03
22
G7
184
205
814
G6
3775
4556
8178
4995
7015
3920
9429
2796
0412
G5
1821
1005
1824
G4
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
10513
26297
74068
30005
14481
38077
19027
55968
53846
67624
44994
33290
03800
13892
G3
79201
91384
17197
76926
59036
66767
G2
91674
71145
62239
G1
86987
64554
90592
ĐB
530836
399953
951703
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 1 , 3, 5, 5, 5 , 0, 3
1 0 3, 5 2, 4
2 1, 6 0, 6, 7 2, 4, 4, 9
3 6 6, 9
4 3 5 6
5 3, 6, 8, 8 3
6 8 7, 8
7 4, 5, 7, 8 7
8 1, 4, 4 1
9 5, 7, 7 0, 2, 4, 6

Xổ số Miền Nam ngày 6/1/2023

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
01
45
29
G7
797
982
228
G6
0089
8307
5921
3645
7702
2570
8132
7445
4194
G5
4063
3560
8716
G4
05885
45403
20665
79072
08027
99277
42748
52860
99756
04281
30940
38884
56877
68278
03184
77105
60600
85214
07014
79111
94019
G3
61241
17652
50753
12626
09708
53175
G2
78379
22482
53426
G1
72180
90037
41598
ĐB
804309
209766
945974
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 1, 3, 7, 9 , 2 , 0, 5, 8
1 1, 4, 4, 6, 9
2 1, 7 6 6, 8, 9
3 2
4 1, 8 0, 5, 5 5
5 2 3, 6
6 3, 5 0, 0, 6
7 2, 7, 9 0, 7, 8 4, 5
8 5, 9 1, 2, 2, 4 4
9 7 4

Xổ số Miền Nam ngày 30/12/2022

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
81
98
65
G7
482
140
010
G6
8721
6938
1970
5545
3859
8378
9649
4100
0803
G5
7685
3767
5096
G4
87318
50151
93814
92411
37569
12975
69958
06409
36949
05462
36465
17029
04742
98636
00065
61175
29503
39362
31997
48598
70909
G3
83520
09114
40132
06574
74486
99464
G2
83731
44693
59875
G1
19500
63621
76706
ĐB
965664
303715
553129
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 9 , 0, 3, 3, 9
1 1, 4, 4, 8 5 0
2 0, 1 9 9
3 1, 8 2, 6
4 0, 2, 5, 9 9
5 1, 8 9
6 4, 9 2, 5, 7 2, 4, 5, 5
7 0, 5 4, 8 5, 5
8 1, 2, 5 6
9 3, 8 6, 7, 8

Sổ Kết Quả Miền Nam

XSMN 90 ngày

XSMN 160 ngày

XSMN 300 ngày

XSMN 400 ngày

XSMN 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers